Nákup nemovitosti v Itálii lze v zásadě rozdělit do 3 fází:

  1. Nabídka (proposta d´acquisto), rezervace nemovitosti: Pokud jste si vybrali nemovitost a rozhodli se ji koupit, získáte od prodávajícího nebo agentury informace k nemovitosti, které se týkají nemovitosti jako takové (technické parametry), lokality a podmínek úhrady kupní ceny. Dále kupující platí zálohu. Tato částka slouží jako potvrzení úmyslu nemovitost zakoupit a platí se přímo prodávajícímu. Kupující předkládá prodávajícímu návrh koupě nemovitosti s cenou, způsobem platby a termíny. Pokud prodávající s návrhem souhlasí, jsou mu vyplaceny peníze, které složil kupující. Pokud prodávající změní svoje rozhodnutí, bude požadovat jinou cenu, termíny platby atd. může dojít k odstoupení od obchodu a v tomto případě se záloha vrací kupujícímu zpět. Pokud si obchod rozmyslí a neuzavře kupující, záloha propadá ve prospěch prodávajícího.
  2. Smlouva o smlouvě budoucí (preliminare di compravendita): Uzavírá se obvykle za několik dní od rezervace nemovitosti. Při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupující skládá část kupní ceny nemovitosti. Od tohoto okamžiku má kupující přednostní právo na koupi nemovitosti a objekt se stahuje z nabídky kanceláře, nebo prodejce.
  3. Kupní smlouva: Notářský zápis (atto notarile di compravendita) se uzavírá po dokončení procesu ocenění nemovitosti (odhad nemovitosti se provádí vždy)  a přípravy ostatních podkladů, což trvá obvykle 30 – 45 dní. Poté obě strany podepisují u notáře zápis o koupi, kterým se převádí vlastnictví nemovitosti z prodávajícího na kupujícího. Kupující hradí zbytek kupní ceny nemovitosti prodávajícímu. Kupující také hradí poplatky notáři a poplatky spojené s přepsáním vlastnictví v registru nemovitostí. Po podpisu této smlouvy kupující dostává klíče, kopii této smlouvy a smlouva se nechává zaregistrovat. Po registraci dostává kupující ještě dokument – výpis z registru nemovitostí a stává se právoplatným vlastníkem nemovitosti

Poplatky spojené s koupí nemovitosti v Itálii:

Poplatky notáři

Kupní smlouva se vždy podepisuje za přítomnosti notáře, poplatky za práci notáře závisí na složitosti případu a ceně nemovitosti (čím vyšší cena, tím méně %) , ale lze říci, že poplatky notáři činí 3% z ceny nemovitosti (1,5 % poplatek notáře + registrace v registru nemovitostí 1,5%).

Poplatky spojené s koupí nemovitosti v Itálii činí včetně platby notáři, kolků, odhadu, daní apod.  12 – 13% z ceny nemovitosti.

Připojení k sítím

Připojení k inženýrským sítím jsou náklady, které hradí developer zálohově pro připojení každého objektu. Pod pojmem připojení k inženýrským sítím si v souladu s italským zákonem představme služby, které jsou nezbytné pro provoz nemovitosti – tedy voda, kanalizace a elektřina. Na to, aby byla nemovitost připojena k sítím v souladu se zákonem a zákonnými normami, dohlíží developer. Náklady na připojení k sítím se dělí mezi všechny vlastníky nemovitostí (bytů, vil apod.) a jsou hrazeny v okamžiku podpisu kupní smlouvy (notářského zápisu o prodeji nemovitosti). Cena závisí na mnoha faktorech, liší se oblast od oblasti, závisí mimo jiné i na počtu vlastníků nemovitostí, mezi které se náklady dělí, na vzdálenosti od zdroje připojení atd. V zásadě lze však říci, že tyto náklady dosahují částky 800-1200 EUR. Tyto náklady jsou vykazovány kupujícímu spolu s náklady na evidenci pozemků.

Další náklady

  • Elektřina – platí se zpravidla jednou za 2 měsíce dle spotřeby. Stálá platba za jistič činí 5 – 10 EUR, cena za kWh cca 0,30 EUR
  • Plyn – 30litrový zásobník, který vystačí většinou na 2 – 3 měsíce, stojí 20 EUR
  • Voda – platí se ročně, podle oblasti, v průměru 200 – 300 EUR/rok
  • Údržba zahrady, bazénu, platby společenství (podle m²) – 20 – 80 EUR/měsíc
  • Daň z nemovitosti – 0,2 – 0,4 % z ceny nemovitosti